10producten.nl

Wat is toeristenbelasting?

Toeristenbelasting is belasting die geheven wordt van mensen die binnen een gemeente verblijven, maar daar niet ingeschreven staan. Toeristenbelasting wordt ook wel logiesbelasting, reisbelasting, kamerbelasting, accommodatiebelasting of hotelbelasting genoemd.

De belasting wordt door gemeentes geheven om de extra kosten die door de toeristen gemaakt worden op te vangen. Hierdoor komt er een bedrag vrij voor toeristische voorzieningen. De gemeente mag zelf bepalen wat het met de inkomsten van de belasting doet, dus hoeft dit niet te besteden aan recreatie voor toeristen. Meestal wordt alleen de overnachting belast, maar het komt ook voor dat de dagen ook belast worden. De belasting wordt geheven van de aanbieder van de verlijfplaats, dit kan bijvoorbeeld een hotel of een camping zijn. De aanbieder is er vrij in om deze belasting door te berekenen naar de bezoeker, en dit gebeurt dus ook vaak.

Wat is het tarief voor toeristenbelasting?

Het bedrag dat betaald moet worden verschilt in Nederland per gemeente, en vaak ook per type accomodatie. Het bedrag kan bijvoorbeeld bij een hotel, pension, camping, caravan of bungalow anders zijn. De hoogte van het bedrag kan een vast getal zijn, of gebaseerd op een percentage van de verblijfkosten, exclusief BTW en ontbijt. De bijdrage is bij een hotel vaak hoger dan bij een kampeerplek. Het is ook mogelijk dat er bij een vaste verblijfplaats een vast bedrag wordt berekend, op basis van het gemiddelde verblijf. Hierbij kan de grootte van de staplaats of boot een rol spelen. Daarnaast kan er een minimumbedrag gesteld worden voor de aanbieder van de accommodatie, of een maximaal tarief per persoon. Een maximum tarief kan bijvoorbeeld gelden als het verblijf langer dan drie weken is, en dit aangetoond kan worden in de administratie. Het tarief in Amsterdam is bijvoorbeeld 5 %, in Tilburg 3,5 % en in Heerlen is het € 1,25 per overnachting per persoon. Hoeveel er betaald moet worden staat dus niet vast en verschilt op veel manieren.

Wanneer moet ik toeristenbelasting betalen?

Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf, en deze is bevoegd dit te verhalen op degene die verblijf houdt. De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. Er is een registratieplicht, het is verplicht verblijfhebbenden te registreren in het nachtregister. Dit kan in een door de gemeente beschikbaar gesteld register of een zelf ontworpen nachtregister. Dit nachtregsiter moet tegelijk met het aangiftebiljet worden ingediend bij de gemeente. De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar. Het aantal overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met het aantal nachten. Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Belastingaanslagen van minder dan €10,00 worden niet opgelegd. De aanslag moet binnen twee maanden na dagtekenening van het aanslagbiljet betaald worden. Als belastingplichtige toestemming geeft voor automatische incasso is de belasting verschuldigd in acht gelijke termijnen van een maand.

Waarom moet ik toeristenbelasting betalen?

In de jaren 70 is de toeristenbelasting ingevoerd om gemeenten de mogelijkheid te geven om de extra kosten voor toeristen op te vangen. Personen die verblijven in de gemeente betalen daardoor mee aan de voorzieningen waar zij gebruik van maken. Sindsdien wordt het aantal gemeenten dat de toeristenbelasting heft ieder jaar groter. Er is kritiek dat de toeristenbelasting te weinig besteed wordt aan toeristische voorzieningen, maar aangezien er geen bestemming voor de inkomsten is mag de gemeente zelf bepalen wat het met het geld doet. Er zijn ondernemers en reisorganisaties die mee willen beslissen wat er met het geld gebeurt, om de gemeentes en Nederland interessanter te maken als vakantiebestemming.

Gemeentewet artikel 224

  1. Ter zake van het houden van verblijf binnen de gemeente door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven, kan een toeristenbelasting worden geheven.
  2. Voor zover de belasting wordt geheven van degene die gelegenheid tot verblijf biedt, is deze bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene ter zake van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.